Forfaits de día

* Informem que a partir del dia 4 d'Abril, l'estació tindrà horari reduït: de 9 a 15:00h. 
* Informamos que a partir del dia 4 de Abril, la estación tendrá horario reducido: de 9 a 15:00h